Asienguiden/Blogg/Hur hantera en jordbävning

Hur man hanterar en jordbävning

En jordbävning kan vara en skrämmande upplevelse. Det är viktigt att veta vad man ska göra före, under och efter en jordbävning för att vara säker och minimera skadorna. I den här artikeln ger vi dig några tips om hur du kan skydda dig innan, under och efter en jordbävning.

Vad ska man göra innan en jordbävning inträffar

Innan en jordbävning inträffar ska du säkra föremål som kan falla ner och orsaka skador. Detta gäller även stora apparater som diskmaskiner och bokhyllor. Förvara dessa på en låg hylla, helst en lägre hylla. Säkra din varmvattenberedare genom att spänna fast den i väggstolparna med metallband eller murar. Om du har ett tungt skåp ovanför spisen är det viktigt att säkra det också. Se till att gas- och elförsörjningen är avstängd i händelse av skador under en jordbävning. Detta kan göras genom att stänga av dessa vid huvudströmbrytarna i säkringsskåpet.

En jordbävning kommer att orsaka drastiska skakningar och det kan finnas tillfällen då du inte kan lätt flyttas till en säker plats. För att skydda dig själv är det viktigt att identifiera vad du anser vara "säkra" platser i ditt hus . Säkra platser är t.ex. under stabila bord eller vid sidan av en säng som står upprätt och är tryckt mot en vägg.

Under en jordbävning

När du identifierar säkra platser i ditt hem, tänk på var du skulle gå om du bara hade några sekunder på dig innan skakningarna började.

Du bör försöka hitta en säker plats i varje rum i huset, till exempel under en möbel som ett skrivbord eller ett bord. Om det inte finns tillräckligt med tid för att ta sig till någon av dessa platser kan du falla ner på händer och knän (innan jordbävningen släpper ner dig!) och skydda dig genom att krypa i säkerhet.

Om du ligger i sängen, håll fast och stanna där och skydda huvudet med en kudde. Om det inte finns någon säker plats i närheten ska du, så snart skakningarna börjar, krypa ihop och skydda huvudet och nacken med armarna.

Om du är utomhus under en jordbävning, försök att flytta dig bort från byggnader, gatubelysningar och ledningar. När du väl är ute i det fria kan du gå till din "säkra plats".

Efter en jordbävning

Om det har varit en jordbävning är det viktigt att veta att det kan förekomma efterskalv efter det första skalvet. Detta innebär att mindre jordbävningar kan inträffa under några timmar eller dagar, efter det största skalvet.

Om du befinner dig i ditt hem, stanna inomhus tills du får besked från din statliga eller lokala räddningstjänstorganisation att det är säkert att gå ut.

När du kommer ut, se upp för nedfallna kraftledningar och trasiga gasledningar. Om det luktar gas, rapportera detta omedelbart till de behöriga myndigheterna. Sök läkarvård om någon har skadats.

Det är tillrådligt att ringa polisen eller räddningstjänsten om du behöver hjälp. Om de inte kan hjälpa dig bör de kunna tala om för dig var och hur du kan få den hjälp du behöver.

Väg som har raserats till följd av en jordbävning.

Om ditt hem eller din arbetsplats har skadats svårt och det inte är möjligt för dig att stanna där på natten, vidta åtgärder att hitta ett annat boende.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera om situationen är uppdaterad, antingen genom att kontrollera nyhetsmediernas webbplatser eller genom att ringa de lokala myndigheterna.

Jordbävningar är vanligare på vissa platser

Jordbävningar kan inträffa nästan var som helst i världen, men de är mycket vanligare runt särskilda zoner där jordens plattgränser möts. Det är något som syns klart och tydligt om man kollar på de senaste jordbävningarna som har hänt (t.ex. på kartan hos jordbävning.se), man kan se att de oftast inträffar i närheten av de plattgränser som finns markerade.


Skrivet av Stefan Johansson, lästid: ~5 min.
Texten uppdaterades senast 2023-11-08.


Skriv en kommentar